ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - БАЛЧИК
 
ОБЩИНСКИ ИЗЯВИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
Общински конкурс "НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ" [ Наградени ]
Коледна благотворителна акция [ Виж повече ]
Общински конкурс „ЗДРАВЕЙ, КОЛЕДА!“ [ Наградени ]
Общински конкурс "МОЯТА БЪЛГАРИЯ" [ Наградени ]
Занимания по интереси "ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО'2017" [ Програма ]