Комплексът предлага БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ. Начало на учебната година - 1 октомври
Записване във формите на ОДК става чрез подаване на заявление от 1 юни до 30 септември
За контакт: 0579/7-21-79 или 0579/7-29-67

[ ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ]